கையடக்க சாதனங்களில் இணையப்பாவனையானது 51.3 வீதமாக அதிகரித்துள்ளது.

November 1, 2016 Thava 0

வரலாற்றில் முதற்தடவையாக  உலகளாவிய ரீதியில் கையடக்க சாதனங்களில் இணையப்பாவனையானது கணினி மூலமான இணையப்பாவைனையினை விட அதிகரித்திருப்பதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இணையக்கண்காணிப்பு நிறுவனமான StatCounter வெளியிட்டுள்ள ஆய்வு அறிக்கையிலேயே இது தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 51.3 வீதம் கையடக்க சாதனங்களிலும் […]