புதிய வரவான PayHere இணையவழி பணம்செலுத்தும் சேவை செயலிழப்பு!

October 26, 2016 Thava 0

இலங்கையில் மின்வணிக நடவடிக்கையில்  புதிய வரவான   PayHere இணையவழி பணம்செலுத்தும் சேவை கடந்த 2 வாரங்களாக செயலிழந்துள்ளது.  இலங்கையில் Paypal இற்கு மாற்றீடாக கொண்டாடப்பட்ட இந்த இணைய வழி பணப்பரிமாற்ற சேவை கடந்த 3 மாதகாலமாக […]