தொடர்புகளுக்கு

மின்னஞ்சல் : editor @ newtech.news
தபால் முகவரி
ஆசிரியர், New Tech News
C/O Speed IT net
136, Parameswara Junction
Thirunelvely
Jaffna
Srilanka

இந்த இணையத்தளத்தில் பிரசுரிக்கப்படும் ஆக்கங்கள் கட்டுரையாசிரியர்களின் பெயர்களுடன் மீள் பிரசுரம் செய்ய முடியும். அத்துடன் இணையவழி ஆக்கத்தில்  எமது தளத்துக்கான இணைப்பினையும் கொடுக்குமாறு வேண்டப்படுகின்றனர். உங்கள் ஆக்கங்களையும் அனுப்பி வைத்தால் பிரசுரிக்க முடியும்.