விண்வெளி நிலையத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பு போலியானது!

October 26, 2016 Thava 0

ISS சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் விண்ணில் இயங்கி வருகிறது. பூமியில் இருந்து செல்லும் விஞ்ஞானிகள், அங்கு தங்கி ஆய்வு செய்துவிட்டு திரும்பி வருகின்றனர். தொடர்ச்சியாக இது போல் விஞ்ஞானிகள் சென்று வருகின்றனர். தற்போது  இந்த […]