முக்கிய இணையத்தளங்கள் மீது இணையத்தாக்குதல்!

October 22, 2016 Thava 0

இணைய ஊடுருவல் காரர்கள் வெள்ளி(21) அன்று வெப்கமெரா மற்றும் இலத்திரனியல் பதிவு கருவிகள் ஊடாக உலகின் மிகப்பிரபலமான இணையத்தளங்கள் சேவைகள் மீது தாக்குதல்களை தொடுத்திருப்பதாக அறியவந்துள்ளது. அவர்களது அந்த தாக்குதல்கள் Paypal,Twitter,Spotify, Dyn ஆகிய […]