தமிழ் மின்னிலக்கியங்களின் அடுத்தக் கட்ட முயற்சிகள்: பதினாறாவது தமிழ் இணைய மாநாட்டில் வலியுறுத்தல்

August 30, 2017 Thava 0

உத்தமம் உலகெங்கிலும் உள்ள தமிழ் தகவல் தொழில் நுட்ப ஆராய்ச்சியாளர்களும் பயனர்களும் ஒன்றுகூடி கருத்துப்பரிமாற்றம் செய்வதற்க்காக ஆண்டுதோறும் தமிழ் இணைய மா நாடு ஒன்றை நடத்தி வருகிறது. இதன் தொடர்ச்சியாக இந்த ஆண்டு 16ம் […]