புது வரவுகள்

வரிசையில் நிற்கும் நேரத்தை குறைக்கும் PIN less Payment

January 4, 2017 0

தற்போது   எல்லா நிறுவனங்களும்   வரிசையில் நிற்கும் நேரத்தை குறைத்து வேகமானதும் திருப்திகரமானதுமான சேவையை வழங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவுக்கு    முயல்கின்றன அந்த வகையில் ஒரு இடத்தில் போய் பொருட்களை கொள்வனவு […]

Like Our Page

Advertisements

No comments found